KEBOLEHPASARAN GRADUAN


Carian ini disediakan bagi kemudahan orang awam untuk mendapatkan maklumat yang boleh dipercayai mengenai kebolehpasaran graduan baharu di institusi pendidikan tinggi negara serta institusi latihan kemahiran awam. Kadar kebolehpasaran graduan ini adalah meliputi graduan yang bekerja/melanjutkan pengajian/meningkatkan kemahiran dan menunggu penempatan pekerjaan dalam tempoh 6 bulan selepas tamat pengajian.

Maklumat yang dipaparkan di carian ini adalah status semasa graduan menjawab soal selidik berkenaan dan tidak memberi gambaran kadar kebolehpasaran graduan bagi tempoh yang lebih panjang.

Sumber data: Data diperolehi dari maklumbalas graduan dalam Kajian Pengesanan Graduan, Kementerian Pengajian Tinggi. Maklumat tahunan yang terperinci boleh diperolehi DI SINI

*Kementerian Pengajian Tinggi tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang diakibatkan oleh penggunaan yang dicapai daripada carian ini.


Tahun
Jenis IPT
IPT
Peringkat Pengajian
Program Pengajian
Contoh FIZIK,PHYSIC perlu ada COMMA untuk membezakan program

Loading. Please wait.